Mit Levnedsforløb (CV)

Militære oplysninger  (1972 - 2012) 

Grad:            Major-P (helbredsmæssigt førtidspensioneret med fuld

                       pension pga. PTSD)

Slutstilling:    Sagsbehandler/Stab Hærens Operative Kommando

Statslige hædersbevisninger:

                      Hæderstegn for god Tjeneste i Hæren (HTH)

                      Forsvarets Medalje for Sårede

                      Forsvarets Medalje for International Tjeneste 1948-2009

                      Fredsprismedaljen (Fpm)

Udenlandske hædersbevisninger:

                      Nordic Blue Berets Medal of Honour in Bronze

Svenska Militära Kamratföreningars Riksförbunds

Fortjästtecken i Guld (SMkrGFt)

                      Finske Landförsvarsgildernes Fortjenstmedalje

                      (Fi.L.F.G.M.)

                      Internationale Norske Fredsprismedalje (PPrMN)  

Kirkelige hædersbevisninger:

                      Jerusalem Korset i Guld (P.H.G.O.1) (Pilgrimsmedalje)

Øvrige hædersbevisninger:

                      FN-indsats medalje UNFICYP (FN7)

                      NATO-indsats medalje Jugoslavien (NATO1)

                      FN-indsats medalje UNPROFOR (FN15)

                      Nijmegen March Medalje (Ne.Kb.Lo.Fk.)

Soldater og andre foreningers hædersbevisninger:

                      Danske Soldaterforeningers Landsraad´s (DSL)      Æresmedalje i Guld

                      Danske Feltartilleriforeningers Fortjensttegn (DF) i Guld

                      De Blå Baretters Fortjenstmedalje i Bronze

                      DF Hæderstegn for 25 års medlemskab

Forsvarsbrødrenes (DFB) Hæderstegn for 25 års

medlemskab

Ordenshistorisk Selskabs Hæderstegn for 10 års

medlemskab

                      DSL 75 års Jubilæumstegn

                      DFB 100 års Jubilæumstegn

                      DFB Skyttemedalje i bronze

                      Nordisk Stævnes Mindemedalje, med 8 tal

                      Nørrejyske Artilleriregiments Mindemedalje

                      Niels Ebbesens Venners Erindringstegn

Christiansand Artillerie Compagnies Hæderstegn

Nørrejyske Feltartilleriforenings 40 års Jubilæumstegn

FN Danske Kontingents Marchmedaljer

                      DANCON-Marchen, DANCON/UNFICYP, 1988

                      DANBAT/UNPROFOR Marchen, 1995

                      DANSQN/TUZLA Marchen, 1995

                      NORDBAT 2 Mindemedalje, 1995  

Militære uddannelser

                      Menig HJVK 1116 Hirtshals (1969 – 1976)

                      Artilleriofficer med følgende specialer:

                      Beregner/Skydeofficer

                      Kanonkommandør, Stillingskommandør

Artilleriobservatør

                      Signalofficer/Afdeling og Divisionsartilleri

                      Stabskursus, herefter Signalofficer/Brigade

                      Grad/Funktioner:

                      SG/Skydebefalingsmand (SBM)

                      SKLT/Observationsofficer (OBO)

                      SKLT/Delingsfører/Halvbatterifører (DF/HF)

                      SKLT/Skydeofficer/Batteri (SO)

                      LT/Observationsofficer/Forbindelsesofficer (OBO/FO)

                      LT/SO/Afdeling (SO/A)

                      PL/SO/A

PL/Næstkommanderende (NK)

                      PL/Kantineleder UNFICYP (KANTL)

                      KN/SGO/Divisionsartilleriet (SGO/DIVART)

                      KN/Batterichef (BC)

                      MJ(+)/Senior Humanitarian Officer (SHO)/DANBAT

                      UNPROFOR og IFOR

                      KN/SGO/Brigade (SGO/BDE)

KN/Materielofficer (MATOF)

KN/Fg. Chef teknik- og Transportsektionen (Fg. CH/T)

MJ/Chief Purchasing and Contracting BALTAP

(CH/P&C)

MJ/Stabsofficer Etablissements- og Bygningsvedligeholdelse/Hærens Operative Kommando (SBH/ETAB)

Menig POHJVK – SKR (2013 - ?)

 

 


Min "Psykiske" FØHJ pakke - Feltspillen pakkes væk efter brug.